URTESTAUDER TIL PRYD OG NYTTE                  ( Alfabetisk etter latinske namn)PRYDSTAUDER ( alfabetisk etter latinsk namn) :