Planteinformasjon

Her er litt informasjon om dei ulike plantene sortert etter det latinske namnet. Denne lista er den siste plantelista eg laga i 2013 før eg avslutta planteproduksjon i potter. Sidan eg ikkje har fått lagt ut informasjon om plantene systematisk, så valde eg å bruka den gamle plantelista inntil vidare.

Side 1                                                                                                           Side 2

Side 3                                                                                                           Side 4

Side 5                                                                                                             Side 6

Side 7                                                                                                           Side 8