Frilans - oppdrag


UTLEIGE AV EIGA ARBEIDSKRAFT PÅ TIMEBASIS : 

HAGEOPPDRAG ULIKE STADER

Sidan 2020 har eg teke gartnaroppdrag på timebasis ulike stader, og skal prøva å ha det som hovudinntekt. Både eg og Reidar har vore sjølvstendig næringsdrivande i 40 år, og me har reist mykje kvar for oss gjennom arbeidet vårt. Eg har køyrt rundt med varebilen min i 20 år på ulike torg med eigenproduserte urter og stauder, og Reidar har m.a.hatt eige handverksfirma i mange år, og i tillegg reist rundt som trubadur med gitaren og spelt både covermusikk og eigenkomponert musikk i 20 år. Etter at me møttest har me teke hageoppdrag både saman og kvar for oss. 

Pris pr.arbeidstime 2023: kr.420,- + mva.