Sesongprodukt


Hausting frå hagen i Gotuholtvegen
SAL AV PRODUKT FRÅ EIGEN HAGE OG ENG

Noko av det me haustar brukar me til å laga ulike urtesalvar for sal, og me tørkar urter frå hagen og sel posar med div.urter,- både til krydder, te og medisin. Her er ikkje produksjon av planter i potter slik eg hadde før, men eg har eit lite utval av planter til pryd og nytte som kan seljast som berr-rotsplanter til interesserte. Det som er for sal av ulike produkt kan variera litt frå år til år. Det er eit ynskje om å ha eit breiare utval etterkvart, men haustsesongen er ofte samtidig med ein travel periode for ein frilans-gartnar.

URTESALVAR OG TØRKA URTER :