SESONGPRODUKT:

               FRØ, PLANTER, URTESALVAR , TØRKA URTER TIL TE  OG KRYDDER M.M.            


Hausting frå hagen i Gotuholtvegen2024: SAL AV PRODUKT FRÅ EIGEN HAGE OG ENG 

VINTER 2024: SAL AV EIGENHAUSTA FRØ AV ULIKE URTER OG STAUDER

VÅR 2024: SAL AV ULIKE URTER OG STAUDER I POTTER

Noko av det me haustar brukar me til å laga ulike urtesalvar for sal, og me tørkar urter frå hagen og sel posar med div.urter,- både til krydder, te og medisin. Eg har dei siste 10 åra ikkje hatt produksjon av planter i potter slik eg hadde før, men no i 2024 har eit lite utval av planter til pryd og nytte for sal i potter. Det som er for sal av ulike produkt i Plantetunet kan variera litt frå år til år. Det er eit ynskje om å ha eit breiare utval av sesongprodukt, men haustesesongen er ofte samtidig med ein travel periode for ein frilans-gartnar,- så me får ta det etter kvart. Me har selt huset i Kviteseid i nov. 2023 for å koma nærare familiane våre, og i mars 2024 flyttar me tilbake til Vestlandet. (pr. januar 2024, så veit me ikkje kor det vert enno). Difor kan det verta litt endringar undervegs dette året.

URTESALVAR OG TØRKA URTER :

PLANTER I POTTER FOR SAL VÅREN 2024: